เชิญ/นิมนต์ ผู้เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู”

10489838_346707578817885_8847436755418721507_nในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.คณะครุฯ มจร เชิญ/นิมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง ” รักและศรัทธาสร้างคุณค่าสู่ความเป็นครู” ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมวงเสวนา